Откриване на новата 2020/2021 учебна година

Уважаеми родители,
Тържествено откриване на новата 2020/2021 учебна година ще се проведе в 09:00 ч.
само за децата от ПГ и първокласнициите.
С учениците от другите класове ще се проведе тържествен час на класа, както следва:
10:30 ч. – II клас;
11:30 ч. – III, IV клас;
12:30 ч. – V, VI клас;
13:30 ч. – VII - XII клас.
Всеки класен ръководител ще посрещне учениците си в определения час.
Умоляваме Ви да не изпращатe деца на училище със симптоми, характерни за
респираторни заболявания /температура, кашлица, хрема/.
Напомняме, че временните противоепидемични мерки на територията на Република
България (съгл. Заповед РД-01-489/ 31.08.2020 на проф. д-р Костадин Ангелов -
министър на здравеопазването), са все още в сила и учениците трябва да си носят лични
предпазни средства.

Comments are closed.