Областни изяви

 • Областен кръг на Олимпиада по български език и литература

Петър Ивайлов – І място – 2009 г.

                   Преподавател: Елена Михайлова

Йоана Табакова – ІІ място – 2010 г.

                  Преподавател: Невяна Манова

Мария Добрева – ІІ място – 2010 г.

                Преподавател: Пенка Събева

Мартин Пеев – ІІІ място – 2010 г.

               Преподавател: Невяна Манова

Йоана Василева – ІІІ място – 2010 г.

               Преподавател: Пенка Събева

Александра Гошева Гроздева  - І място  -2010 г.

 Милица Тихомирова Тодорова - ІІІ място – 2010 г.

Калин Костадинов - ІІІ място - 2010 г.

 • Областен кръг на национално състезание-тест по български език и литература

Александрина Йорданова – І място – 2010 г.

                Преподавател: Пенка Събева

 • Общински кръг на национално състезание-тест по български език и литература

Нона Керанова – І място – 2006 г.

                Преподавател: Генка Петрова

 • Областен кръг на Олимпиада по математика

Никола Чочков – І място 1997 г.

              Преподавател: Надежда Джумакова

Виктор Калчев – І място 1997 г.

Магдалена Петрова – І място – 2001 г.

              Преподавател: Венета Рангелова

Павлина Колева – І място – 1998 г. и 2000 г.

                Преподаватели: Елена Николова и Гинка Енчева

Димитър Янков – І място – 2002 г.

                Преподавател: Елена Добрева

Лазар Лазаров – І място – 2006г.

                Преподавател: Елена Николова

Павел Диянов – І място – 2009 г.

Александър Игнатов – І място – 2009 г.

                  Преподавател: Венета Рангелова

Ивелин Борисов – ІІ място – 1997 г.

                Преподавател: Стела Чочкова

Жарина Давидова – ІІ място – 2000 г.

              Преподавател: Надежда Джумакова

Желязко Генов – ІІ място – 2008, 2009 и 2010 г.

              Преподаватели: Елена Добрева и Валентина Селенска

Димитър Кралев – ІІ място – 2009 г.

                 Преподавател: Тодорка Радилова

Петър Георгиев – ІІ място – 2009 г.

              Преподавател: Стела Чочкова

Ивана Евгениева – ІІІ място – 1994 г.

            Преподавател: Елена Добрева

Мирослав Стойков – ІІІ място – 2007 г.

            Преподавател: Елена Добрева

Лазар Лазаров – ІІІ място – 2008г. и ІІІ място – 2009 г.

            Преподавател: Стела Чочкова

Милица Тодорова – ІІІ място – 2009 г.

           Преподавател: Венета Рангелова

Силвиян Мартинов – І място – 2010 г.

          Преподавател: Стела Чочкова

 • Зимни математически състезания

Магдалена Петрова – І място – 2001 г.

            Преподавател: Венета Рангелова

Павел Павлов -ІІ място – 2005 г.

            Преподавател: Антоанета Йовчева

Борислав Михайлов – ІІ място – 2005 г.

             Преподавател: Венета Рангелова

Християн Минчев – ІІІ място – 2010 г.

           Преподавател: Елена Николова

 • Областен кръг на Олимпиада по история

Йоана Петрова – ІІІ място – 2010 г.

                     Преподавател: Мария Божкова

 • Областен кръг на Олимпиада по география

Александър Игнатов – І място – 2010 г.

Милица Тихомирова – ІІІ място – 2010 г.

Габлиела Димитрова – ІІІ място – 2010 г.

                Преподавател: Янка Събева

 • Областен кръг на Олимпиада по биология

Мирослав Стойков – І място – 2008 г.

Мария Гроздева – ІІ място – 2008 г.

              Преподавател: Красимира Желева

 • Областен кръг на Олимпиада по физика

Владислав Йорданов – І място – 1987 г.

Манол Чочков – І място – 1992 г.

Ивелин Борисов – І място – 1997 г.

Павлина Колева – ІІ място – 2002 г.

                 Преподавател : Георги Георгиев

Иван Янков – ІІІ място – 2010 г.

Ненко Илиев – ІІ място  в областен кръг на олимпиада по астрономия – 2010 г.

Йоанна Петрова – ІІІ място  в областен кръг на олимпиада по астрономия – 2010 г.

                                               Преподавател : Емилия Великова

 • Областен кръг на Олимпиада по химия

Мануела Костадинова – І място – 1996 г.

Ивелин Борисов – І място – 1997 г.

Павлина Колева – І място – 2000 г.

Ралица Мариянова – І място – 2002 г.

Лиляна Димитрова – І място – 2002 г.

Стефани Илиева – І място – 2004 г.

Мирослав Стойков – І място – 2007 г.

Желязко Генов – І място – 2009 г.

Лазар Лазаров – ІІ място – 2009 г.

Петър Георгиев – ІІ място – 2009 г.

Иван Янков – ІІ място – 2010 г.

                Преподавател: Катя Коконян

 • Регионален кръг на олимпиада по техническо чертане

Ивайло Димов – І място

Гергана Христова – І място

Любомира Руменова – І място

               Преподавател: Йорданка Кирова

 • Областен кръг на олимпиада по техническо чертане

Мария Грънчарова – Імясто – 2009 и 2010г.

                  Преподавател: Цветомира Илиева

 • Фанфарен оркестър

Фанфарният оркестър съществува от 1975 год. Негов създател е Николай Качулев, а през годините се ръководи от Георги Станчев и Иванка Белчева. Фанфаристите участват във всички училищни и общоградски тържества и шествия.

 • · Клуб  “Млад журналист“

Новият век дойде в СОУ “П.Р.Славейков” заедно с една блестяща идея – създаване на паралелка за специализирано развитие на учениците с наклонност към публицистика и журналистика.

Създаден беше и сайт – възможност за изкаване на лични мнения, а едновременно с това площ, където се излагаха домашните задачи и се оценяваха постиженията, поредно модерно средство за изява и проверка на знанията.

Много са гостите на бъдещите журналисти: Емил Трифонов – Кембъла, Мартин Карбовски и още много изтъкнати медиатори, председателят на СБЖ Милен Вълков, професор Георги Марков, професор Андрей Пантев.

Много са учениците, завладени от магията на комуникацията, умните, търсещи знания, желаещи развитие, стремящи се към нови висоти ученици от журналистическите паралелки на СОУ “П.Р.Славейков”.

 • Секция „Хандбал”

 

Финали на ученически игри V – VІІ клас 2005 г.

Девойки – ІІ място

           Ръководител: Христомир Петков

 • Финали на ученически игри V – VІІ клас 2005 г.

Момчета – ІІІ място

              Ръководител: Христомир Петков

 • Финали на ученически игри V – VІІ клас 2010 г. - момчета
  • І място Общински ученически игри
  • І място Областни ученически игри
  • ІІ място  Зонални ученически игри

                      Ръководител: Хр. Петков

  • Отбор „Баскетбол”-  момичета V – VІІ клас
  • І място Общински ученически игри
  • ІІ място Областни ученически игри

                      Ръководител: Хр. Петков

  • Отбор ”Защита при бедствия, аварии и катастрофи”

  Май, 2010 г.                                                                                                      

  І място на Общински кръг

  ІІ място на Областен кръг

  Атанас Марков

  Димитър Стоев

  Пламена Нейчева

  Димитър Янакиев

                 Ръководител: Спасислав Спасов

  • Отряд „Млад огнеборец“ 

  І място – 2008 г.  Регионално състезание

                           Ръководител:  Здравко Тошев

  І място – 2009 г.                                  
                        Ръководител:  Здравко Тошев

  I място в - 2010 г.

                        Ръководител:  Здравко Тошев

  Comments are closed.