Нормативни документи

1-Учебен-план_I-IV_2020

2-Учебен-план__V-VII_2020

3-Учебен-план_VIII_X_2019-2020

4-Учебен-план_ХI_ 2019-2020_ZIP

5-Учебен-план_ХII_ 2019-2020_ZIP-1

Годишен план - 2019 - 2020

Етичен кодекс

Мерки за повишаване качеството на образованието

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 20192020 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2020 УЧЕБНА ГОДИНА

Comments are closed.