НЕКА ДОБРОТО ЗАПОЧНЕ ОТ НАС!

ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА В СУ „ П. Р. СЛАВЕЙКОВ“

За поредна година СУ „ Петко Рачов Славейков“ отбелязва Деня на розовата фланелка. През последните години, всяка последна сряда на февруари е посветена на желанието ни да направим училището, градът ни и светът около нас едно по-добро и дружелюбно място. За тази кауза, всички заедно, работим ежедневно, но този ден ни провокира да помислим как да постъпваме в подобни ситуации, а различните инициативи дават информация как можем да се противопоставяме на тормоза. С презентации, постери и дискусии, учениците от всички степени се обединиха около идеята да бъдем добротворци и да проявяваме любов, грижа и разбиране.

Под надслов „Нека бъдем добри“ първокласниците и второкласниците отбелязаха Деня на розовата фланелка. Те си изработиха сърце, в което изписаха думите доброта, приятелство, подкрепа, обич, помощ, закрила, съчувствие. С ентусиазъм рисуваха, играха игри за сприятеляване и намаляване на стреса и агресията.

Сръчните малчугани от трети клас умело се справиха с компютърната графика и нарисуваха сърчица, в които написаха своите послания за доброта и сърдечност.

Ученици от четвърти клас имаха вълнуваща среща с Петя Петрова, която им представи своята книга "Везната на доброто". Достъпно и увлекателно авторката им показа как да се справят с гнева, как да намерят положителното дори в неприятните моменти. Група четвъртокласници участваха и в неформално обучение „Не на тормоза в училището“, по инициатива на Младежки център - Добрич, където със забавни игри преоткриха добротата.

Разделени на отбори, учениците от шести клас изработиха атрактивни постери, които се заканиха да не останат само на хартия, а да превърнат в своя житейска максима.

В днешните динамични времена агресията в училище е все по-срещано явление сред подрастващите. Тя може да е породена от гняв, безсилие, страх, безпокойство, тревога, липса на усещане за сигурност, знания и умения как да се реагира в дадена ситуацията. Разговорите за тези проблеми, споделянето и съпричастността ни помагат да постигаме разбирателство и подкрепа, напомняйки ни, че искаме училището ни да бъде сигурно и  желано място, в което всеки да се чувства уважаван и ценен и че обединени срещу насилието и тормоза сме силата, която може да направи света по-добър.

Сертификат за активно участие в кампанията  Ден на розовата фланелка - 22.02.2023 г., под наслов “Не на тормоза в училище“, организирана от БЧК и ROTARACT, Добрич, получи директорът на СУ „П. Р. Славейков“. Славейковци с желание се включиха в инициативата, доказвайки, че са отговорни и активни млади хора.

Comments are closed.