Национална програма „България – образователни маршрути“

Уважаеми родители и ученици,

Педагогическият съвет на СУ "Петко Рачов Славейков"   –   гр. Добрич   взе   решение   за   участие  по Национална програма „България – образователни маршрути“ на Министерство на образованието и науката, по която училището ни има право да включи до 50 ученици в туристически пътувания. Пътуването е безплатно за учениците и се финансира от МОН.

През 2023 г. програмата е насочена към провеждането на образователни маршрути с цел активно учене и извън училище. Дейностите, които ще се реализират, допринасят за обогатяване на когнитивните способности, подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците, създаване на умения за работа в екип, ефективна комуникация, толерантност, екологична култура, естетическо възпитание и т.н.

Пътуването е планирано за периода 22-26.07.2023 г., а настаняването - в комплекс "Бригантина" на територията на КК "Албена".

Заявления и декларации, подписани от родител (настойник), за включване на ученици в НП „ България образователни маршрути “ ще се приемат в училище от 19.06.2023 г. до 20.06.2023 г., вкл.

Допълнителна информация за критериите и предложените образователни маршрути може да получите от главния ръководител на пътуването Красимир Станков.

Comments are closed.