ИЗЯВЕНИ СЛАВЕЙКОВЦИ

ИЗЯВЕНИ СЛАВЕЙКОВЦИ

учебна 2011 – 2012 г.

 

1.      Вяра Иванова Желязкова – ХІІа

—        активен принос в издигане авторитета на СОУ "Петко Р. Славейков"

Преподавател: Сийка Колева

—         журналистически изяви

Преподавател: Георги Коновски

—         участие  в литературен клуб "Петя Дубарова"

Преподавател: Генка Петрова

—        участие в клуб "Родолюбие"

Преподавател: Мария Божкова

2. Георги Христов Христов – VІІІа

Призове  на:

—        Национален конкурс за рисунка "С очите си видях бедата "

—        участие с рисунки в изложба-подарък за град Сарафов - Русия

Преподавател: Здравко Тошев

3. Григор Стоянов Григоров – VІІІа

Призове  на:

 —      І -во място в конкурс за млад художник на името на Христо Господинов - Ротари клуб

 —       Национален конкурс за рисунка "С очите си видях бедата "

—        Национален конкурс за комикс "Моята мобилност"

—        участие с рисунки в изложба-подарък за град Сарафов - Русия

Преподавател: Здравко Тошев

4. Валентина Стоева Стоева – VІІа

—        І-во място на областен кръг на олимпиада по БЕЛ

Преподавател: Генка Петрова

5. Димитър Димитров Кралев – VІІб

—        III-то място на областен кръг на олимпиада по география

Преподавател: Янка Събева

6. Еркан Юзел Салиев – VІІб

—        ІV-то място на Национално състезание по информационни технологии – гр. Ямбол

Преподавател: Валентина Георгиева

7. Илиян Валентинов Иванов – VІІб

—        І-во място на областен кръг на олимпиада по техническо чертане

Преподавател: Цветомира Илиева

8. Недко Миленов Добромиров – VІІб

—        ІІ-ро място на областен кръг на олимпиада по техническо чертане

Преподавател: Цветомира Илиева

9. Полина Аленова Станчева – VІІб

—        ІІІ-та награда на Национален литературен конкурс "Възкресения"

Преподавател: Генка Петрова

10. Златена Радостинова Божкова – VІІв

—        І-ва награда на Национален литературен конкурс "Възкресения"

Преподавател: Генка Петрова

11. Йоанна Димитрова Петрова – VІІв

—        І-ва награда на Национален литературен конкурс "Възкресения"

Преподавател: Генка Петрова

12.Кристиан Валентинов Иванов – VІІв

—        публикации в националния периодичен печат

Преподавател:  Генка Петрова

 13. Мария Теодосиева Тодорова – VІІв

—        ІІІ-то място на областен кръг на олимпиада по химия и участие в национален кръг на олимпиада по химия

Преподавател: Катя Коконян

—        ІІІ-то място на  областен кръг на олимпиада по физика

Преподавател: Емилия Великова

—        ІІІ-то място на  областен кръг на олимпиада по математика

Преподавател: Стела Чочкова

14. Милица Тихомирова Тодорова – VІІв

—        ІІ-ро място на областен кръг на олимпиада по химия  и участие в национален кръг на олимпиада по химия

Преподавател: Катя Коконян

—        ІІІ-то място в областен кръг на олимпиада по физика

Преподавател: Емилия Великова

15. Николай Георгиев Иванов – VІІв

Призове на:

—        Национален конкурс за рисунка "С очите си видях бедата "

—        конкурс за карикатура "Смешното в училище"

Преподавател: Здравко Тошев

16. Нина Ангелова Георгиева – VІІв

—        ІІІ-та награда на Национален литературен конкурс "Възкресения"

Преподавател: Генка Петрова

17. Преслава Станиславова Михайлова – VІІВ

—        І-во място на областен кръг на олимпиада по химия и  участие в национален кръг на олимпиада  по химия

Преподавател: Катя Коконян

18.    Антония Филипова Маджарова – VІІг

—       Сребърен медал от Държавно първенство по ориентиране

19. Александра Гошева Гроздева – VІа

—        ІІ-ро място на Лингвистично кенгуру

Преподавател: Мариана Симова

—        ІІІ-то място на областен кръг на олимпиада по БЕЛ

Преподавател:  Пенка Събева

20. Йордан Тихомиров ТодоровVІб

—        ІІ-ро място на областен кръг на олимпиада по математика

Преподавател: Валентина Селенска

21. Мария Добрева Георгиева – VІб

—        І-во място на областен кръг на олимпиада по БЕЛ

Преподавател: Пенка Събева

22. Милица Галиянова Янева – VІб

—        ІІІ-то място на областен кръг на олимпиада по БЕЛ

Преподавател: Пенка Събева

23. Радостин Пламенов Алексиев – VІв

—        ІІ-ро място на Математически турнир "Иван Салабашев"

Преподавател: Валентина Селенска

24. Янина Ивайлова Донева – VІв

—        ІІІ-то място на Лингвистично кенгуру

Преподавател: Мариана Симова

25. Нелина Ивова Запрянова – Vа

—        І-во място на областен кръг на олимпиада по БЕЛ

Преподавател: Невяна Манова

26. Михаил Иванов Иванов – Vб

—        ІІ-ро място на областен кръг на олимпиада по БЕЛ

Преподавател: Невяна Манова

27. Христо Атанасов Христов – Vб

—        II-ро място на областен кръг на олимпиада по география

Преподавател: Янка Събева

28. Антония Свиленова Петрова – Vв

—        ІІ-ро място на областен кръг на олимпиада по БЕЛ

Преподавател: Невяна Манова

29. Йосиф Константинов Баналиев – Vв

—        ІІІ-то място на национален кръг на Математическо състезание Европейско кенгуру

—        І-во място на областен кръг на Математическо състезание Европейско кенгуру

—        ІІІ-то място на Математически турнир "Иван Салабашев"

Преподавател: Гита Колева

30. Окан Ахмед Юсню – Vв

—        І-во място на Математически турнир "Иван Салабашев"

—        ІІ-ро място на областен кръг на олимпиада по математика

Преподавател: Гита Колева

—        III-то място на областен кръг на олимпиада по география

Преподавател: Янка Събева

31. Петър Атанасов Цонев – Vв

—        І-во място на Математически турнир "Иван Салабашев "

Преподавател: Гита Колева

—        I-во място на областен кръг на олимпиада по география

Преподавател: Янка Събева

32. Денислав Илиянов Калчев – Vд

—        І-во място на областен кръг на олимпиада по БЕЛ

Преподавател: Бойка Начева

—        І-во място на областен кръг на олимпиада по математика

Преподавател: Атанаска Власева

33. Яна Ивова Стоянова – ІVа

—        ІІІ-то място на Математическо състезание Европейско кенгуру

Преподавател: Цонка Илиева

34. Павел Николаев Николов – ІVг

—        І-во място на Национално математическо състезание "Роман Хайнацки"

—        І-во място на Математическо състезание Европейско кенгуру

—        ІІІ-то място на Математически турнир "Иван Салабашев"

Преподавател: Мариана Илиева

35. Цвета Христова Христова – ІVг

—        І-во място на Международен конкурс "Слънце, радост, красота" – Несебър

—         І-во място на Международен фестивал "Фолклор без граници " – Добрич

—        ІІІ-то място на Национален конкурс "Върбан Върбанов " – Бургас

36. Владислав Стойнов Димов – ІІІа

—        ІІ-ро място на Национално математическо състезание "Роман Хайнацки"

—        ІІ-ро място на Математически турнир "Иван Салабашев"

Преподавател: Венета Рангелова

37. Наталия Мирославова Шерингова – ІІІа

—        ІІ-ро място в Математически турнир "Иван Салабашев "

Преподавател: Венета Рангелова

38. Рени Миленова Хинева – ІІІа

—        ІІ-ро място на Национално математическо състезание "Роман Хайнацки"

—        І-во място на Математическо състезание Европейско кенгуру

—        ІІІ-то място на Математически турнир "Иван Салабашев “

Преподавател: Венета Рангелова

—        публикации в националния периодичен печат

Преподавател: Генка Петрова

 39. Румена Петрова Димитрова – ІІІа

—        ІІІ-то място в Математически турнир "Иван Салабашев "

Преподавател: Венета Рангелова

—        публикации в националния периодичен печат

Преподавател: Генка Петрова

40. Ерик Веселинов Александров – ІІІб

—        ІІІ-то място на Математически турнир " Иван Салабашев "

Преподавател: Анна Иванова

41. Мартин Ивелинов Мирчев – ІІІб

—        ІІ-ро място на Национално математическо състезание "Роман Хайнацки"

—        ІІІ-то място на Математическо състезание Европейско кенгуру

Преподавател: Анна Иванова

42. Юлия Мариянова Петрова – ІІІб

—        ІІІ-то място на Математическо състезание Европейско кенгуру

Преподавател: Анна Иванова

43. Розалия Деянова Петрова – ІІІг

—        ІІ-ро място на Литературен конкурс за есе "Йордан Йовков"

Преподавател:  Генка Петрова

44. Татяна Владиславова Иванова – ІІІг

—        І-во място на Литературен конкурс за есе "Йордан Йовков"

Преподавател:  Генка Петрова

45. Пенко Георгиев Балъков – ІІІд

—        ІІІ-то място на Математическо състезание Европейско кенгуру

Преподавател: Анастасия Антонова

46. Красимира Атанасова Каменска – ІІа

—        ІІ-ро място на Математическо състезание Европейско кенгуру

Преподавател: Светлана Колева

47. Калоян Йорданов Алексиев – ІІв

—        ІІІ-то място на Математическо състезание Европейско кенгуру

Преподавател: Миглена Димитрова

48. Сияна Минчева Иванова – ІІв

—        Лауреат ІІІ-та степен на Международен детски фестивал на изкуствата "Трикси "

49. Божидара Желчева Божидарова – Іе

—        І-во място за рисунка в Специализирано изложение Пчеломания  - гр. Добрич

Преподаватели: Ивалина Костадинова

                                      Наталия Георгиева

50.    Отбор по Гражданска защита

—    І-во място в Общинко състезание «Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации»

—    І-во място в Областно състезание «Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации»

51.    Отбор «Млад огнеборец»

—    І-во място на Регионални  състезания – Добрич 2012 г.

—    ІІ-ро място на Областни състезания – Каварна 2012 г.

52.    Отбор по волейбол

—    ІІ-ро място Областни ученически игри

53.   Отбор по хандбал – момчета

—   І-во място на Областни ученически игри

—   ІІ-ро място Зонални ученически игри

54.   Отбор по баскетбол  – момичета

—    Двукратен Общински първенец

—   Два пъти втори на Областно първенство

Comments are closed.