ИЗЛОЖБА ЗА ПРИРОДАТА И ЗДРАВЕТО

Учениците от 10 клас подредиха изложба за природата и здравето във фоайето на първия етаж в училище. Поради огромния интерес, в подготовката се включиха и ученици от всичките седми класове.

Децата работиха по две направления. По Темата „Да опознаем природата и да я опазим”, бяха изработени различни проекта, с разнообразни материали: резервати и паркове; Червена книга на застрашените животни и растения; как да спасим природата.

По Темата „Да опазим здравето на човека”, славейковци избраха колажи и макети, във връзка с борбата с наркотиците, тютюнопушенето и последиците от тях и влиянието им за различните системи на човека; рака на гърдата и борбата с него.

Ученици от 7 д клас изработиха филм на тема „Опазване на околната среда”.

Comments are closed.