График за провеждане на изпити

График за провеждане на поправителни изпити на ученици от IX-XII клас самостоятелна форма на обучение - непрофилирана паралелка може да видите тук!

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици от VIII-XII клас самостоятелна форма на обучение - профилирана паралелка /профил "чуждоезиков" - английски език/ може да видите тук!

 

Comments are closed.