График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците от 12 клас в самостоятелна форма на обучение, сесия февруари

Графика на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците от 12 клас в самостоятелна форма на обучение, сесия февруари изтеглете тук!

Comments are closed.