ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ – ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

ЗАЯВЛЕНИЕ - ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ЗАЯВЛЕНИЕ - ПЪРВИ клас през учебната 2018/2019 год.

Приложение No 1 - ГРАФИК на дейностите по приемане на ученици в първи клас през учебната 2018/2019 г.

Правила за прием в ПЪРВИ клас в основните и средни училища

Comments are closed.