24 май – най-българският празник

Това беше мотото, което водеше четвъртокласниците от 4 б и 4 е класове, с класни ръководители г-жа Мариана Илиева и г-жа Елка Радева, при подготвянето на проектите и презентациите за празника. С особено желание и интерес децата приеха обявения от класните ръководители конкурс и се представиха отлично при изготвянето на творбите. Голяма част от четвъртокласниците презентираха това, което са издирили за празника и за Светите братя. „Споделихме и коментирахме в онлайн платформата Microsoft Teams, в която работим вече два месеца и половина, постигнатото от учениците. Всички бяхме удовлетворени и горди, че знанията ни за този свят ден продължават да се множат. Една част от децата подготвиха красиви и привлекателни проекти, част от които ви поднасяме“, споделиха г-жа Илиева и г-жа Радева.

43

Comments are closed.