ЗА ВАС, РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ НИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

Уважаеми родители,
С оглед ситуацията на извънредно положение и мерките за ограничаване
разпространението на заразата от COVID-19, Ви уведомяваме, че планираната за
началото на месец юни първа родителска среща няма да се състои. Това налага да
контактуваме с Вас по електронен път или по телефон.

Напомняме Ви, че в срок до 12.06.2020 г. трябва да представите издаденото от
ЦДГ удостоверение за задължително предучилищно образование (оригинал), с
което да потвърдите записването на Вашето дете в първи клас в СУ „Петко Рачов
Славейков” за учебната 2020/2021 г. Това може да направите всеки ден от 8:30 ч. до
16:30 ч. на определените места в училище.
Уверяваме Ви, че ние подготвяме началото на новата учебна година и ще работим за:

  • успешен старт и висок стандарт на обучение при полудневна или целодневна организация (по Ваш избор), с възможност за организирано столово хранене;
  • сигурна и безопасна учебна среда;
  • развиване на заложбите и простор за фантазиите и мечтите на децата, в
    обстановка на обич, сигурност и разбиране;
  • модерна и комфортна материална база.

Уважаеми родители,
Възпитанието и обучението не е дело само на родители, само на учители, нито е дело
на самите деца, а е дело на сформиран здрав, сплотен и работещ екип между родители, учители и деца. Нека заедно да изградим такъв екип и да направим нашите деца знаещи, можещи и достойни личности!

Желаем Ви успех!
Бъдете здрави!

С уважение,
Георги Георгиев,
Директор на СУ „Петко Рачов Славейков”

Comments are closed.