„Напред! Науката е слънце, което във душите грей!“

Под този надслов учениците от 2 б клас, с класен ръководител г-жа Галя Димчева, отбелязаха виртуално 24 май – един от най-светлите празници, на който всеки трудолюбив ученик е отличен с лента на гърдите. Децата изгледаха презентация за Солунските братя, запознаха се с живота им, осъзнаха приноса им за нашето просвещение и смисъла от продължаване на тяхното дело от учениците им, които идват в България. Разучиха песен за Кирил и Методий, рецитираха стихотворения.
Второкласниците проявиха изключителна креативност и старание при създаване на апликации, рисуваха и направиха невероятни преписи на стихотворения, посветени на двамата братя. Отправиха и послания за предстоящия празник към своите учители и съученици.

4

Comments are closed.