Витомир от 4 а е единственият от областта, класиран за Националния кръг на олимпиадата „Знам и мога“

Витомир Тошков Тодоров от 4 а клас е единственият от област Добрич четвъртокласник, класиран за Националния кръг на олимпиадата ,,Знам и мога“. Сред всички свои връстници Вито е пръв на Областния кръг. Националната олимпиада „Знам и мога“ е интердисциплинарна. Включва разнообразни задачи от няколко учебни предмета, включително и от изучавано учебно съдържание, свързано с екологичното и здравното образование, защита при бедствия и аварии, реагиране в критични ситуации, безопасност на движението. Четвъртокласникът демонстрира завидни знания и умения, придобити чрез обучението си по различни учебни предмети от началния етап на основната образователна степен. Негови преподаватели са г-жа Анна Иванова и г-жа Десислава Андонова.
Пожелаваме успешно представяне на Вито и на Националния кръг!

Comments are closed.