В последния учебен понеделник, 4б клас проведе един по-различен час

В последния учебен понеделник на 4 б клас, се проведе един по-различен час на класа, заедно с педагогическия съветник, г-жа Росица Кирилова. Темата беше "В пълно съзнание за собствената личност".

Под формата на игра децата разбраха как се чувстват, когато не могат да правят това, което искат. Набелязаха и упражняваха стратегии за контрол на импулсите си и за отлагане на изпълнението на определени желания или нужди.

Разбраха, че ако успеят да контролират своите импулси и желания, това ще им се отплати в бъдеще. Това е втори час - продължение, в който децата работят върху осъзнаването на своите емоции и упражняването на самоконтрол.

Comments are closed.