Увеличиха се читателите в училищната библиотека

Второкласниците са най-новото попълнение в училищната ни библиотека. Заедно с класните си ръководители децата разгледаха библиотеката, запознаха се с книгите за възрастни, за по-големи ученици, за деца; научиха кои книги могат да се четат само в библиотеката, без да се изнасят. Разгледаха Интернет читалнята, където по-големите славейковци могат да ползват различна информация по всеки учебен предмет. Второкласниците чуха молбата на книгата: да не я късат, да не я драскат, да не я докосват с мръсни ръце, и т.н. и единодушно обещаха, че няма да я нараняват. Децата станаха читатели на училищната библиотека и отнесоха със себе си по книжка от богатия фонд детска литература в библиотеката.

Comments are closed.