Ученически дебати в СУ „Петко Рачов Славейков“

Във връзка с честването на Патронния празник на училището, учениците от 11 и 12 клас на СУ „П. Р. Славейков“ организираха поредния училищен дебат. На фокус бяха въпроси, които вълнуват тийнейджърите – ограничаване на достъпа до социалните мрежи в училище и храненето в училищния стол. Успешно и емоционално беше участието на 4 отбора от по двама състезатели, които дискутираха по избраните теми - Божидар Киров и Давид Велков, защитаващи тезата ЗА „Училищата трябва да ограничат достъпа на учениците до социалните мрежи“ и техни опоненти, подкрепящи тезата ПРОТИВ - Силвия Колева  и Емилия Ангелова. Другата важна теза -  ЗА „Учениците трябва да се хранят в училищния стол“, подкрепяха Кремена Колева и  Филип Александров, а на срещуположното мнение бяха Сияна Стоянова и Аделина Борисова. Всички участници демонстрираха сериозни умения в дебатирането и аргументирано опровергаваха опонентите си. Убедително и с много примери бяха развити изложенията, а репликите и заключенията показаха завидна съобразителност и креативност. Дебатът премина в изключително позитивна атмосфера и всички, независимо от позицията си, демонстрираха толерантност и разбиране към различното мнение. Впечатление правеха отличната комуникация при отборната работа, както и добре подбраните по важност акценти. Публиката и специалните гости на формата, учениците от 7 а клас, бурно аплодираше добре защитените мнения и емоционалното им представяне. Специално жури от преподаватели отличи най-добре представилите се. Първа награда получиха Емилия Ангелова и Кремена Колева, втора награда – Сияна Стоянова и Божидар Киров, а останалите участници - грамоти за участие. Дебатите развиват ценни умения, свързани с публичното говорене и критичното мислене, изграждат нагласи за оценяване и разбиране на различните гледни точки и помагат на младите хора в себеизразяването и себеутвърждаването. Надяваме се, тази добра традиция в нашето училище да продължи и в бъдеще.

Comments are closed.