Урок за опазване на културното и природно наследство в СУ „П.Р.Славейков“

СУ „П. Р. Славейков“ бе избрано от Търговско-промишлена палата – Добрич, за съвместно представяне на проект „CHERISH – Опазване и устойчиво управление на европейското културно и природно наследство“.

“Опазването на културното и природно богатство е един от важните въпроси, за които трябва да се говори в училище”, каза в приветствието си директорът Георги Георгиев.

Гости на събитието бяха представители на партньорската организация от Испания.

В заседателната зала на училището, пред ученици от 10 и 11 клас, представителите на ТПП – Добрич запознаха младите хора с  17-те Цели за устойчиво развитие на ООН, презентираха резултатите от работата си по проекта и представиха възможностите за обучение по програма „Еразъм +“.

Част от съвместната работа бе урокът-презентация „Културното и природното наследство в България. Как да го опазим?“. Младежите се запознаха систематизирано с обектите под защита на ЮНЕСКО в нашата страна и с част от значимите културни и природни забележителности на област Добрич. Засегнати бяха проблемите по опазване на културното и природно наследство, както и някои от възможните решения за съхраняването им.

Проект CHERISH е финансиран от програма „Еразъм+“, КД 2 „Сътрудничество и иновации за обмен на добри практики“ на ЕС. Проектът обединява висококвалифицирани партньори, начело с Националния изследователски институт на Италия и 5 организации от България, Гърция, Испания, Италия и Франция. Партньорите си сътрудничат успешно и придават европейска добавена стойност, обединявайки мултидисциплинарните постижения на различните държави от ЕС. Основната цел на „CHERISH“ е да разработи нови методи и средства за интегрирането на устойчивото управление на културното наследство и природните богатства в професионалното образование и обучение, както и да предостави на преподавателите, учениците, студентите и предприемачите нова образователна програма за устойчивото управление на невъзпроизводимите блага. Фокусът при постигането на резултатите е насочен към опазването на европейското културно и природно богатство, устойчивия туризъм и 17-те Цели за устойчиво развитие на ООН.

.

Comments are closed.