СУ „П. Р. Славейков“ – посланик на Европейския парламент

СУ „П. Р. Славейков“ беше избрано сред 30-те нови учебни заведения от цялата страна, които ще се включат в Програмата за училища – посланици на Европейския парламент през учебната 2017/2018 година.
Радваме се да споделим новината, че нашето училище е в челната десетка сред избраните училища. Кандидатурата ни беше одобрена измежду 140 участващи учебни заведения от страната.
Основна цел на Програмата е да повиши осведомеността сред учащите относно европейската парламентарна демокрация, европейското гражданство и Европейския парламент като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред.
Дейността ни в Програмата за училища - посланици на Европейския парламент, дава възможност на всички нас да опознаем задълбочено единството на Европа в практикуването на толерантност, взаимно уважение, готовност за взаимопомощ, както и творческото и цялостно взаимодействие между членовете на Европейския съюз. Тези знания са много важни за нас днес, защото така обогатяваме нашите умения за успешно развитие като учебен клас, работна група, педагогически екип.
Езикът на Природата е един и за нас ще бъде особено интересно да взаимодействаме с други училища – посланици, в дейностите за опазване и съхраняване на природната среда и да изследваме начините, чрез които други европейски градове се грижат за рециклиране и преработване на отпадъци, пречистване на водата, грижата им за бездомните животни и всички горещи теми, които ни вълнуват за превръщането на пространството около нас в огледало на вътрешната ни хармония и творчески потенциал.
През годините Европейският съюз развива редица от мерки, засягащи най-различни области (изменения на климата, биологично разнообразие, природа и почви, замърсяване на въздуха, ефективно използване на ресурсите и отпадъците, замърсяване от химическата промишленост и др.). Така се формира идеята да се запознаем задълбочено с политиката на Европа, свързана с Екологията и опазване на околната среда.
Целта ни е с помощта на иновативни методи на обучение да научим повече за стратегията и развитието на програмата на Европейския Парламент, свързана с околната среда.
Пожелаваме успех на всички участници в игрите, дебатите, анкетите и на творческите екипи, осъществяващи идеите ни като граждански активно училище - посланик на Европейския Парламент.

Иглика Бъчварова и Красимира Христова
Старши посланици, отговарящи
за прилагането на Програмата в училище

Comments are closed.