Славейковци участваха в Климатична фреска

Ученици от 5 до 11 клас от СУ „П. Р. Славейков“ се включиха в научно базираната игра „Климатична фреска“, която дава възможност по-добре да бъдат разбрани климатичните промени. Първият по рода си в Добрич уъркшоп провокира изграждането на активна позиция на подрастващите по темите за използването на природните ресурси, резултатите от човешката активност върху околната среда и постигането на екологичен баланс. Гост - лектор на събитието бе Вихрен Митев, директор на фондация "Екологичен манифест - МанЕко", който презентира целите и задачите на фондацията и целта на климатичната фреска. Ръководители (фасилитатори) бяха Милена Проданова и Поля Стефанова. Гости на инициативата бяха Диана Борисова – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Добрич, Диана Петрова - старши експерт по природни науки и екология в РУО, гр. Добрич и Мариела Рачева – организатор в Младежки център Добрич. В поздравлението си към присъстващите, директорът на СУ „П.Р. Славейков“, г-н Георги Георгиев, изтъкна важността на проблемите, свързани със заобикалящата ни среда и припомни трайния ангажимент на училището ни с различни проекти за климатична неутралност.

Участниците в иновативната игра бяха разделени на 4 екипа, като във всеки имаше ученици от различните възрастови групи. В същинската част на играта, чрез 42 специални карти, се засягат проблемите на климатичните промени и опасностите за планетата и се дава възможност да бъдат разбрани механизмите на една много сложна система, в която участваме всички ние. Играта протече в 3 етапа и учениците, с помощта на своите ръководители, успяха, в рамките на 3 часа, да разгледат отделните карти, да подредят проблемите и решенията в своя, собствена фреска и да обсъдят фактите и емоциите, които те са породили у тях. По забавен и достъпен начин, Славейковци развиха полезни меки умения, обогатиха екологичните си знания и  формираха позитивно отношение към климатичната тема. Участниците споделиха, че играта помага да се откроят проблеми и решенията за тях, които могат да подобрят живота ни, позволява да се погледне на въпроса за опазване на околната среда от една нова гледна точка и с малки стъпки да започне промяна на отношението ни към света около нас.

Климатична фреска е създадена през 2015 г. от Седрик Ригенбах – френски специалист по климата, който събира в 42 изображения най-важните данни от 2000 страници доклади по темата на  Междуправителствения панел за климатичните промени (IPCC) към ООН. Играта е преведена на около 35 езика и се провежда от доброволци в повече от 50 държави. Познавателният инструмент Климатична фреска е добър и илюстративен начин да осъзнаем и разберем какъв може да е нашият собствен принос към климатичните промени.

Comments are closed.