Славейкови празници

Тази седмица животът в нашето училище е посветен на 190 години от рождението на нашия патрон – Петко Рачов Славейков. Учениците с желание се включиха в подготовката на изявите по паралелки и с нетърпение очакват да демонстрират знания във викторини, творчески умения в рецитиране на стиховете на Дядо Славейков, да подреждат изложби със свои картини по негови произведения.
Програмата включва и много тържества в класните стаи, литературни четения, изложби, рецитали, посещение на Етнографския музей и на Възрожденското училище в Стария Добрич, час в училищната библиотека на тема „Нравствената красота на българката в „Изворът на Белоногата“.
Финалът на Славейковите празници е в петък, 17 ноември, с тържествен концерт „Славейковци – винаги заедно”, в зала „Добрич”.

ПРОГРАМА НА СЛАВЕЙКОВИТЕ ПРАЗНИЦИ

Първи клас
Изложба „Щастливо детство“ в класната стая
вторник, 10.00 ч. Поставяне на цветя пред балерефа на Славейков
сряда, 11.10 часа, Актова зала: Рецитал по стихове и залъгалки на П.Р.Славейков на тема „Със стиховете на Славейков – заедно!“

Втори клас
Оформяне на кът за Славейков в класната стая
Понеделник, 13.30 и 15.10 ч. Литературно четене на произведения за деца от П.Р.Славейков в библиотека „Дора Габе“
Посещение на театрална постановка

Трети клас
Оформяне на кът за Славейков в класната стая
Посещение на театрална постановка
Изложба на рисунки – фоайе I етаж и коридор – II етаж

Четвърти клас
Оформяне на кът за Славейков в класната стая
Изложба по произведения на П.Р.Славейков
Понеделник, 12.30 ч., Актова зала: Тържество за Славейков

Пети клас
Изработване и поставяне на табла във фоайето на I етаж
Посещение на Етнографски музий

Шести клас
Посещение на Възрожденско училище в Стария Добрич

Седми клас
Провеждане на час в училищната библиотека на тема „Нравствената красота на българката в „Изворът на Белоногата”

Осми клас
Понеделник, Час на класа: Провеждане на викторина „Какво знаем за Славейков“

Девети клас
Понеделник, Час на класа: Рецитал „Изворът на Белоногата“

Десети клас
Изработване на постер със стихове на П.Р.Славейков

Единадесети клас
Спортни игри през седмицата

Дванадесети клас
Понеделник, Посещение на Дом „Дъга“
Петък, 17 ноември
10.00 ч., зала „Добрич”: Концерт „Славейковци – винаги заедно”

Comments are closed.