Славейкови дни – 3. клас

Във връзка с празника на училището учениците от третите класове подредиха изложба „Щастливо детство”.

Трети „Г”  клас – клуб „Изготвяне на презентации и клипчета” подготви презентация за живота и творчеството на Петко Рачов Славейков, която презентираха в часа на класа във всички трети класове.

Comments are closed.