Приложно колоездене в СУ „Петко Рачов Славейков“

Умения за майсторско управление на велосипед и готовност за отговорно поведение на пътя, в реална среда, демонстрираха Славейковци. Практическото занятие, финален етап от обучението на седмокласниците в часовете по БДП, се проведе в рамките на спортния празник на училището. Под мотото „Младежта за безопасност на движението“, участниците показаха отлични теоретични знания и блестящо владеене на велосипеда при преодоляване на опасности на пътя. Освен бързина и точност, състезателите демонстрираха съобразителност и ловкост при преминаването на различни препятствия. Завидните им умения бяха подкрепяни и аплодирани от техните съученици, а заедно всички се забавляваха, припомняйки си основните правила за безопасно движение с велосипед на пътя. В края на ползотворната инициатива седмокласниците ни доказаха на практика, че с лекота прилагат усвоеното през учебната година и бяха единодушни, че с отговорно поведение и достатъчно знания могат да вземат самостоятелни и адекватни решения в различни ситуации на пътя. Целта на състезанието бе да допълни и разнообрази възпитанието и обучението на учениците за спазване на правилата за движение и формирането на култура за безопасно поведение на пътя и да акцентира върху придвижването с велосипеди, като най-използвани от младежите. Празникът приключи с връчването на специални грамоти на всички участници и с очакването на една слънчева и безопасна лятна ваканция.

Comments are closed.