ПРИЕМ В VIII КЛАС – УЧЕБНА 2022/ 2023 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 05.07.2022 г. – 07.07.2022 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

БАЛЪТ ЗА ПРИЕМ В СУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ СЕ ОБРАЗУВА КАТО СБОР ОТ СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:

  • утроения резултат от изпита по български eзик и литература (НВО);
  • резултата от изпита по математика (НВО) – веднъж;
  • оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование;
  • оценката по чужд език от свидетелството за основно образование.

Оценките от свидетелството за основно образование се превръщат по скала в точки, както следва:

  • отличен 6 се приравнява на 50 точки;
  • много добър 5 се приравнява на 39 точки;
  • добър 4 се приравнява на 26 точки;
  • среден 3 се приравнява на 15 точки.

РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ по приема на документи и записване на учениците  в VIII клас на места по  утвърдения държавен план-прием за СУ „Петко Рачов Славейков“ е от 08,00 ч. до 18.00 ч. в рамките на работните дни от определените срокове.

График на дейностите по приемането на учениците

 Вид дейностСрок
Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.03 – 21 май 2022 г.
Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.до 04 юли 2022 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.05 – 07 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиранедо 12 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране13 – 15 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиранедо 20 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране21 – 22 юли 2022 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране25 юли 2022 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26 – 27 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране29 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране01 – 02 август 2022 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо 03 август 2022 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записванеопределя се от директора, до 10 септември 2022 г.
Утвърждаване на осъществения държавен план-приемдо 14 септември 2022 г. вкл.

Необходимата ИНФОРМАЦИЯ за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план прием за учебната 2022/2023 година можете да откриете тук: https://ruodobrich.bg/wp-content/uploads/2022/06/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-2022-2023.pdf

Comments are closed.