Празник на химията в СУ „Петко Рачов Славейков“

Учениците от седмите класове на СУ „Петко Рачов Славейков“ проведоха тържествен час по химия на отворени врати, посветен на 150 години от създаването на Периодичната таблица на химичните елементи и 185 години от раждането на нейния създател – Дмитрий Менделеев. Гост на събитието бе Диана Петрова, старши експерт по природни науки и екология в РУО – Добрич.
Водещите запознаха присъстващите с биографията на великия руски учен, с неговите изследвания по химия, физика, метеорология, въздухоплаване, икономика, както и с най-голямото му откритие – периодичния закон за химичните елементи, създаден на 17 февруари 1869 г.
В ролята на Дмитрий Менделеев влезе Доброслав и с помощта на съучениците си подреди естествения ред на елементите – знак, атомна маса, валентност, формули на съединения.
Седмокласниците демонстрираха перфектни знания не само за живота на Менделеев, но и за важните закономерности в Периодичната система; за „визитната картичка“ на всеки елемент; за химични съединения и химични реакции – кои са възможни и кои не.
„В края на седми клас вече по-уверено и самостоятелно, използвайки и познавайки периодичния закон и периодичната система, можем смело да правим предположения за свойствата на веществата и техните превръщания в природата, в бита, в нашата практика. Чувстваме се по-спокойни, че познаваме веществата, които ни заобикалят, можем да ги записваме с химични знаци и формули така, както по цял свят хората ги означават т.е, че сме световно грамотни“, обобщиха седмокласниците.

Comments are closed.