Посещение на Възрожденското училище

Под мотото „Учителят Славейков“, учениците от 6 а клас посетиха Възрожденското училище в ЕК „Старият Добрич“. В седмицата на Славейков, шестокласниците избраха инициативата, за да отбележат Патронния ни празник. Там учениците видяха  как са се обучавали  нашите предци и имаха възможност да пробват някогашните средства и методи на обучение. Влязоха в класната стая на миналото, седнаха на масите и мислено преминаха от един клас в друг. Научиха, че първо децата са пишели върху пясъка и написаното се изтривало с дъсчица, после - с калем върху дъсчица и когато са достатъчно добри - с перо и мастило, което сами са си приготвяли от сажди. Било време, когато имало много деца, малко учители, затова по-големите ученици обучавали по-малките в една класна стая. За първи път се изучавали предмети като музика, рисуване, физическо възпитание. Учителят преподавал, награждавал и наказвал с табелки и други средства. С нескрит интерес, Славейковци разгледаха окачените на стените таблици за обучение и нравоучение, таблото на честта и позора, иконата на Светите братя Кирил и Методий и с голямата карта на Добруджа. Най-голям интерес предизвикаха реквизитите за поощрения и наказания – медалите за отличниците и черните табелки за слабите и непослушните. Посещението потопи всички в училищната атмосфера през Възраждането и обогати разбирането на учениците за една от най-ярките страни на Петко Славейков като народен учител и радетел за духовното израстване на българите.

Честит празник, училище любимо!

Comments are closed.