Покана за родителска среща

Уважаеми родители,
На 09.09.2020 г. (сряда) от 18:00 часа ще се проведе родителска среща по паралелки за учениците от първи клас.  Молим за присъствие само на един представител от семейство!
На добър час в първи клас!
Бъдете здрави!

Comments are closed.