Първа долекарска помощ – практическо обучение в СУ „Петко Рачов Славейков“

В интересно и полезно практическо обучение по първа долекарска помощ участваха осмокласниците на СУ „П. Р. Славейков“. Занятието се проведе от активисти-доброволци на Българския младежки Червен кръст и включваше презентация и тренинг, целящи повишаване на осведомеността и превенция на инцидентите сред учениците. Славейковци се запознаха с първите и неотложни мерки, които трябва да се предприемат при счупвания, изгаряния и наранявания. С огромно желание учениците се включиха в практическите упражнения, които могат да им помогнат да спасят живот и да се научат как да реагират без паника в извънредна ситуация. Като полезни и атрактивни определиха тийнейджърите демонстрациите на техники на обдишване и сърдечен масаж, първична обработка на рани и поставяне на стерилна превръзка. Гимназистите бяха единодушни, че всеки от нас би могъл да помогне в критичен момент. Често при злополуки се налага първа помощ да  окаже някой, който е наблизо, преди идването на лекаря, и от нашите знания и умения може да зависи нечий живот. Статистиките сочат, че повече от 90% от нараняванията са предсказуеми и могат да бъдат избегнати, особено ако човек е обучен какво да очаква и как да реагира правилно, когато се наложи. Повишаване на здравната култура и системната подготовката на младите хора за превантивни дейности по опазване живота и здравето на околните, са част от активностите, които в СУ „П. Р. Славейков“ сме приели за своя мисия.

Благодарим на екипа доброволци от БМЧК-Добрич и отново ги очакваме в нашето училище за нови и интересни тренинги!

Comments are closed.