Открит урок по Конституция в СУ „П. Р. Славейков“

Открит урок, свързан със 140 години от приемането на Търновската конституция, се проведе на 16 април в СУ „П.Р Славейков“. В началото на първия час за всяка смяна бе подготвено кратко представяне на основните моменти от създаването на първата българска Конституция. Във всеки клас учениците, след предварителна подготовка, разясниха основните изводи, които определят първия български основен закон като един от най-демократичните за времето си. През целия ден във фоайетата на училището славейковци имаха възможността да се запознаят със специално подготвена мултимедийна презентация, предоставена на учебните заведения в страната от Народното събрание.

В началото на 1879 г., току-що освободена България прави първите си стъпки като автономна държава. Най-важната от тези стъпки е свикването на Учредително събрание, което да приеме основен закон – Конституция. С този акт България заявява на света, че вече е самостоятелна и независима и от този момент нататък сама ще чертае съдбините си.

Първата българска конституция е приета на 16 април 1879 г. във Велико Търново и поставя началото на модерната българска държавност. Тя е израз на стремежа на нашия народ да догони съвременна Европа и установява демократичните начала на обществено-политическия живот, устояли на всички изпитания на времето и еднакво валидни и необходими днес.
Инициативата на Народното събрание за отбелязване на годишнината обогати знанията на учениците за това историческо събитие и ги накара да се гордеят с делата на нашите предци, както и да осъзнаят, че Конституцията е сигурната основа за европейското бъдеще и успешното развитие на България в интерес на цялото общество и на всеки български гражданин.

 

Comments are closed.