ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В СУ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ“ ОТ 16 МАРТ 2020 г.

Уважаеми родители,
От 16 март сме в електронен формат на обучение с учениците от СУ „Петко Рачов Славейков“.
Основно обучението ще бъде организирано чрез електронен дневник ONEBOOK. Учениците ще получават линкове и електронни ресурси на e-mail, даден в ONEBOOK.
Учебният ден ще бъде от 09:00 до 13:00 ч. и от 17.00 ч. до 18.00 ч. при спазване на седмичното разписание за деня (или във време, уточнено с Вас от учителите).
Ученикът има ангажимент ежедневно да работи върху получените задания, да спазва поставените от преподавателите срокове и редовно да следи каналите за комуникация, установени с различните учители в посоченото време.
Учителите използват времето за поставяне на задачи и даване на обратна връзка.
Спазва се разписанието от часове за деня. Часовете нямат продължителност от минути. В този интервал от деня учениците ще получават задачи, проекти, презентации, текстове, видеа, условия за решаване, страници за самоподготовка. Всичко това съобразено с възрастовите особености.
В този интервал от време при обучение в електронна среда няма да се поставят отсъствия, но личната дисциплина и отговорност на всеки ученик е само в негова полза.

Уважаеми родители, разчитаме на Вашето съдействие и подкрепа, за да бъдат предприетите от нас действия по-ефективни.

Заедно ще успеем!

Бъдете здрави!

 

Повече информация може да прочетете ТУК!

Comments are closed.