Обучение в електронна среда на учениците от 5 до 12 клас

Уведомяваме Ви, че обучението на всички ученици от V до XII клас, ще се провежда в електронна среда от разстояние за периода 15.03.2021 г. – 26.03.2021 г. (вкл.), съгласно

Заповед РД-04-275/ 12.03.2021 г. на директора на училището.
Обучението ще се провежда при следното дневно разписание:

ПЪРВА СМЯНА

 1. 08:00 ч. – 08:30 ч.
 2. 08:40 ч. – 09:10 ч.
 3. 09:20 ч. – 09:50 ч.
 4. 10:10 ч. – 10:40 ч.
 5. 10:50 ч. – 11:20 ч.
 6. 11:25 ч. – 11:55 ч.
 7. 12:00 ч. – 12:30 ч.

  ВТОРА СМЯНА
 8. 13:00 ч. – 13:30 ч.
 9. 13:40 ч. – 14:10 ч.
 10. 14:20 ч. – 14:50 ч.
 11. 15:10 ч. – 15:40 ч.
 12. 15:50 ч. – 16:20 ч.
 13. 16:25 ч. – 16:55 ч.
 14. 17:00 ч. – 17:30 ч.

Благодарим Ви за разбирането и съдействието.

Директор: Георги Георгиев

Comments are closed.