НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015-2016 ГОДИНА

ІV клас

  • Математика                                                                10 май 2016 г.
  • Български език и литература                              12 май 2016 г.
  • Човекът и природата                                              13 май 2016 г.
  • Човекът и обществото                                            16 май 2016 г.

VІІ клас

  • Български език и литература                      18  май 2016 г.
  • Математика                                                        20  май 2016 г.
  • КОО „Обществени науки, гражданско

образование и регилия”                                              26 май 2016 г.

  • Чужди езици                                                      27 май 2016 г.
  • КОО „Природни науки и екология”         30 май 2016 г.

VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език

  • Чужд език                                                          20  юни 2016 г.

Comments are closed.