Креативен прочит на „По жицата” от нашите седмокласници

В Националната седмица на четенето, учениците от 7 в, г и д класове посетиха Дом паметник „Йордан Йовков” и демонстрираха креативен прочит на "По жицата", чрез Шестте мислещи шапки на Едуард де Боно. Методът е изобретение на малтийския мислител Едуард де Боно, който го популяризира през далечната 1985 г. Шестте мислещи шапки помагат определен въпрос да се разгледа от шест различни страни (гледни точки). Това се прави с цел да се прецени ситуацията по балансиран начин и да се вземе най-доброто решение. Техниките на Едуард де Боно за творческо мислене намират широко приложение в много области. Учениците бяха разделени на 5 групи, според цвета на шапките.
Бялата шапка е символ на обективното мислене и е свързана с данните, информацията, въпросите, които изясняват една или друга информация, както и със слушането, разбира се. Креативното мислене и мисленето изобщо не е възможно без информация, затова бялата шапка е начинът (като стил на поведение) да се дава или събира такава информация. Червената шапка се свързва с чувствата и интуицията.Черната шапка се свързва с негативното. Чрез мислене тип “черна шапка” ние си обясняваме нещата по логически път, но обикновено използваме заключенията си, за да решим защо нещо няма да стане, защо някаква идея не е добра и т.н. Жълтата шапка е логическото-позитивно мислене. Жълтото, като символ на слънцето, е повод за оптимизъм, за проактивност, за надежда в бъдещето. ои възможности и алтернативи за работа са перспективни. Или, при жълтите шапки акцентът в мисленето е към позитивното, към конструктивното, към възможните положителни резултати. Зелената шапка е шапката на креативността и творческото мислене. Хората, които си слагат зелени шапки са хора, които търсят нови идеи, опитват се да откриват нови възможности, използват методи за насърчаване на креативността като брейнсторминг, търсят нови алтернативи.
Всички седмокласници имаха текст и според цвета на отбора откриваха и коментираха. Учениците се включиха активно при подбора на съответните факти, анализираха творбата по нов начин, който ще остави трайни знания за произведението за изпита НВО по БЕЛ в края на седми клас.

Comments are closed.