Колектив

Списък на педагогически персонал

 1. Георги Павлов Георгиев – Директор
 2. Анна Иванова Иванова - Зам.-директор Учебна дейност Начален етап
 3. Велин Вълев Колев - Зам.-директор Учебна дейност Прогимназиален етап
 4. Сийка Димитрова Колева - Зам.-директор Учебна дейност Гимназиален етап
 5. Петър Михайлов Василев - Зам.-директор Административно-стопанска дейност
 6. Мартина Ивелинова Василева - Ръководител направление „ИКТ”
 7. Албена Нейкова Лунгова - Старши учител Български език и литература
 8. Андрей Иванов Андреев - Старши учител Целодневно обучение
 9. Анка Александрова Саркизова - Старши учител Информатика и Информационни технологии
 10. Анна Илиева Зурнаджиева - Учител Целодневно обучение
 11. Антоанета Георгиева Йовчева - Старши учител Начален етап
 12. Атанаска Димитрова Димитрова-Илиева - Учител Български език и литература
 13. Атанаска Йорданова Власева - Старши учител Математика
 14. Боян Саркизов Саркизов - Педагогически съветник
 15. Бянка Христова Йовчева-Димитрова - Старши учител Целодневно обучение
 16. Валентина Миткова Селенска - Старши учител Математика
 17. Ваня Стоянова Иванова - Старши учител Начален етап - Английски език
 18. Василена Панайотова Петрова - Учител Целодневно обучение
 19. Велин Петков Николов - Старши учител Изобразително изкуство
 20. Веселина Константинова Герова-Добрева - Старши учител Начален етап
 21. Веселина Стефанова Стоянова - Старши учител Целодневно обучение
 22. Галина Костадинова Йорданова - Старши учител Английски език
 23. Галя Димчева Вълчева - Старши учител Начален етап
 24. Геновева Атанасова Иванова-Йорданова – Логопед
 25. Гинка Алексиева Илиева - Старши учител Физически възпитание и спорт
 26. Гита Василева Колева - Старши учител Математика
 27. Десислава Георгиева Андонова - Старши учител Начален етап
 28. Димитринка Димитрова Великова - Старши учител Математика
 29. Добри Димитров Стоянов - Старши учител Целодневно обучение
 30. Елица Николаева Станкова - Учител Целодневно обучение
 31. Елка Радева Радева - Старши учител Начален етап
 32. Елка Витанова Митева - Старши учител Английски език
 33. Иван Николаев Атанасов - Учител Информатика и Информационни технологии
 34. Илиана Мирославова Илиева - Старши учител - Физическо възпитание и спорт
 35. Искра Кънчева Керанова - Старши учител Български език и литература
 36. Катя Иванова Господинова - Старши учител Целодневно обучение
 37. Красимир Радков Станков - Старши учител -доктор Физическо възпитание и спорт
 38. Красимира Христова Желева - Главен учител Биология и ЗО
 39. Лилия Илиева Василева - Старши учител Руски език
 40. Любомира Димитрова Карнобашка - Учител Начален етап Английски език
 41. Мариана Стоянова Илиева - Старши учител Начален етап
 42. Мариана Стоянова Симова - Старши учител Английски език
 43. Мариела Иванова Василева - Учител технологии и предприемачество
 44. Марияна Иванова Петрова - Старши учител Начален етап
 45. Марияна Георгиева Димитрова - Старши учител Начален етап
 46. Марияна Георгиева Калчева-Георгиева - Старши учител Български език и литература
 47. Мая Георгиева Кондова - Старши учител География и икономика
 48. Миглена Петрова Димитрова - Старши учител Начален етап
 49. Миглена Георгиева Станева - Старши учител Немски език
 50. Надежда Димитрова Алексиева - Учител Целодневно обучение
 51. Наталия Георгиева Георгиева - Главен учител Начален етап
 52. Невяна Танева Манова - Старши учител Български език и литература
 53. Нели Стоянова Нешич - Учител Физическо възпитание и спорт
 54. Пенка Стефанова Георгиева - Старши учител Начален етап
 55. Пламен Йорданов Кирилов - Учител Начален етап
 56. Ралица Валентинова Ангелова - Старши учител Математика
 57. Росица Кирилова Стоянова - Старши учител Целодневно обучение
 58. Румяна Иванова Димитрова - Старши учител Начален етап
 59. Светла Жечева Станкова - Старши учител Целодневно обучение
 60. Светлана Събева Колева - Главен учител Начален етап
 61. Светлана Димова Цонева - Старши учител Музика
 62. Силвия Петрова Стойчева - Главен учител История и цивилизация
 63. Снежана Христова Желева - Старши учител Начален етап
 64. Соня Славова Славова - Старши учител Химия и ООС
 65. Стефан Николаев Дженков - Учител Музика
 66. Стоянка Никова Петрова - Старши учител Английски език
 67. Таня Николаева Драганова - Учител Начален етап
 68. Тетяна Задорожня - Старши учител Целодневно обучение
 69. Цонка Събева Илиева - Старши учител Начален етап
 70. Юлия Веселинова Иванова - Учител Физика и астрономия
 71. Яна Костадинова Атанасова - Старши учител Целодневно обучение
 72. Янка Господинова Колева - Старши учител Начален етап
 73. Янка Георгиева Господинова - Старши учител Начален етап
 74. Янка Борисова Вълкова - Старши учител Начален етап
 75. Янка Атанасова Ангелова-Димова - Старши учител Български език и литература
 76. Янка Великова Събева - Старши учител География и икономика

Списък на непедагогически персонал

 1. Димитрина Костадинова Георгиева - Главен счетоводител
 2. Станка Цолова Ташева - Касиер-счетоводство
 3. Галина Василева Георгиева – Домакин
 4. Невянка Тодорова Желева - Завеждащ Административно-техническа служба
 5. Нели Иванова Добрева - Библиотекар-специалист
 6. Живка Петрова Добрева - финансов контрольор
 7. Антоанета Евгениева Райчева - Чистач/Хигиенист
 8. Анка Паскалева Колева - Чистач/Хигиенист
 9. Дарина Илиева Петрова - Чистач/Хигиенист
 10. Еленка Стоянова Коларова - Чистач/Хигиенист
 11. Здравка Николова Василева - Чистач/Хигиенист
 12. Ненка Неделчева Иванова - Чистач/Хигиенист
 13. Росица Василева Жейнова - Чистач/Хигиенист
 14. Тинка Хараламбиева Илиева - Чистач/Хигиенист
 15. Веселин Василева Георгиева - Работник поддръжка на сгради
 16. Кирил Недев Киров – Огняр
 17. Мариян Борисов Николов - общ работник