Колектив

Списък на педагогически персонал

1. Георги Павлов Георгиев - Директор
2. Анна Иванова Костадинова - Зам.-директор Учебна дейност Начален етап
3. Велин Колев Вълев - Зам.-директор Учебна дейност Прогимназиален етап
4. Сийка Димитрова Колева - Зам.-директор Учебна дейност Гимназиален етап
1. Анастасия Антонова Костадинова - Старши учител Начален етап
2. Андрей Иванов Андреев - Старши учител Целодневно обучение
3. Антоанета Георгиева Йовчева - Старши учител Начален етап
4. Атанаска Йорданова Власева - Главен учител Математика
5. Боян Саркизов Саркизов - Старши учител Философия и Педагогически съветник
6. Бянка Христова Йовчева-Димитрова - Старши учител Целодневно обучение
7. Веселина Константинова Герова-Добрева - Старши учител Начален етап
8. Валентина Миткова Селенска - Старши учител Математика
9. Веселина Стефанова Стоянова - Старши учител Начален етап
10. Галя Димчева Вълчева - Старши учител Начален етап
11. Галина Георгиева Полименова - Старши учител Начален етап
12. Гита Василева Колева - Старши учител Математика
13. Галина Костадинова Йорданова - Старши учител Английски език
14. Гинка Алексиева Илиева - Старши учител Физическо възпитание и спорт
15. Дарина Динева Господинова - Старши учител Начален етап
16. Даринка Димитрова Стаматова - Старши учител Изобразително изкуство
17. Добри Димитров Стоянов - Старши учител Целодневно обучение
18. Даниела Зафирова Петрова - Старши учител Целодневно обучение
19. Десислава Георгиева Андонова - Учител Начален етап
20. Елка Витанова Митева - Старши учител Английски език
21. Елка Радева Радева - Старши учител Начален етап
22. Емилия Иванова Великова - Главен учител Физика и Астрономия
23. Ивалина Димитрова Костадинова - Главен учител Начален етап
24. Иглика Соянова Бъчварова - Старши учител Английски език
25. Искра Кънчева Керанова - Старши учител Български език и литература
26. Илияна Мирославова Илиева - Учител Физическо възпитание и спорт
27. Катя Минчева Коконян - Старши учител Химия и ООС
28. Катя Иванова Господинова - Старши учител Начален етап
29. Красимира Христова Желева - Старши учител Биология и ЗО
30. Красимир Радков Станков - Старши учител – доктор Физическо възпитание и спорт
31. Лилия Илиева Василева - Старши учител Руски език
32. Мариана Стоянова Илиева - Старши учител Начален етап
33. Марияна Георгиева Калчева-Георгиева - Старши учител Български език и литература
34. Мариана Стоянова Симова - Старши учител Английски език
35. Маринела Енчева Тодорова - Старши учител Немски език
36. Марияна Георгиева Димитрова - Старши учител Начален етап
37. Марияна Иванова Петрова - Старши учител Начален етап
38. Мая Георгиева Кондова - Старши учител География и кономика
39. Миглена Петрова Димитрова - Старши учител Начален етап
40. Надежда Димитрова Алексиева - Учител Целодневно обучение
41. Невяна Танева Манова - Старши учител Български език и литература
42. Наталия Георгиева Георгиева - Старши учител Начален етап
43. Надя Колева Спецова - Старши учител Целодневно обучение
44. Недялка Колева Славова - Старши учител Подготвителна група
45. Пенка Стефанова Георгиева - Старши учител Начален етап
46. Пенка Събева Йорданова - Старши учител Български език и литература
47. Пламен Калчев Павлов - Старши учител Целодневно обучение
48. Петър Михайлов Василев - Ръководител направление „ИКТ”
49. Росица Кирилова Стоянова - Старши учител Целодневно обучение
50. Радка Петрова Ангелова - Старши учител Начален етап
51. Ралица Валентинова Ангелова - Старши учител Математика
52. Румяна Иванова Димитрова - Старши учител Начален етап
53. Светлана Димова Цонева - Старши учител Музика
54. Светла Жечева Станкова - Старши учител Целодневно обучение
55. Светлана Събева Колева - Главен учител Начален етап
56. Силвия Петрова Стойчева - Старши учител История и цивилизация
57. Соня Славова Радева - Старши учител Химия и ООС
58. Силвия Димитрова Симеонова - Старши учител Начален етап
59. Стоянка Никова Петрова - Старши учител Начален етап – Английски език
60. Светла Георгиева Ненчева - Логопед
61. Симеон Георгиев Чекелов - Учител Математика
62. Татяна Задорожня - Учител Целодневно обучение
63. Таня Стоянова Желева - Старши учител Начален етап – Английски език
64. Цонка Събева Илиева - Старши учител Начален етап
65. Цветомира Бонкова Илиева - Старши учител Домашна техника и икономика
66. Яна Костадинова Атанасова - Старши учител Целодневно обучение
67. Янка Борисова Вълкова - Старши учител Начален етап
68. Янка Атанасова Ангелова – Димова - Старши учител Български език и литература
69. Янка Великова Събева - Старши учител История и цивилизация
70. Янка Господинова Колева - Старши учител Начален етап
71. Янка Георгиева Господинова - Старши учител Начален етап

Списък на непедагогически персонал

1. Марияна Петрова Петрова - Зам.-директор Административно-стопанска дейност
2. Валентина Ангелова Пенева - Главен счетоводител
3. Величка Михайлова Иванова - Библиотекар-специалист
4. Станка Цолова Ташева - Касиер-счетоводство
5. Маргарита Димитрова Петрова - Домакин
6. Невянка Тодорова Желева - Завеждащ Административно-техническа служба
7. Антоанета Евгениева Райчева - Чистач
8. Еленка Стоянова Коларова - Чистач
9. Евдокия Костадинова Димитрова - Чистач
10. Здравка Николова Василева - Чистач
11. Калинка Маринова Пасева - Чистач
12. Мария Василева Славова - Чистач
13. Надежда Жекова Костова - Чистач
14. Ненка Неделчева Иванова - Чистач
15. Стояна Стоянова Николова - Чистач
16. Тинка Хараламбиева Илиева - Чистач
17. Йордан Петров Стоянов - Общ работник
18. Марчо Андреев Марков - Работник поддръжка на сгради
19. Кирил Недев Киров - Работник поддръжка на сгради и огняр