Климатична фреска в СУ „П. Р. Славейков“

Екипът на СУ „П. Р. Славейков“ се включва в инициативата за въвеждане на климатично образование чрез използване на иновативен инструмент, наречен „Климатична фреска“ /Climate fresk/. Първият по рода си в Добрич образователен уъркшоп "Климатична фреска – да учиш като на игра", се организира на 14 ноември в училището ни, което е партньор по проект „Visions 2045 – Училищата като двигатели за климатична неутралност в градовете“. Работилницата има за цел по леснодостъпен и забавен начин да даде цялостно разбиране за същността на климатичните промени.

Климатичната фреска е настолна игра с 42 карти, всяка от които представлява фактор за изменението на климата. Благодарение на нея участниците преминават през увлекателен процес, който им помага да открият причинно-следствени връзки, свързани с изменението на климата и да потърсят възможни решения при кризисни ситуации. В края на играта, ако картите са наредени правилно, показват как човекът влияе на природата.

Специален фокус на събитието е иновативното и социално-емоционално образование, използването на модерни технологии, споделянето на добри практики и проектно базираното обучение като цялостен подход към климатична неутралност в нашето училище. Славейковци са тясно ангажирани и от години работят по различни еко-проекти. Надеждата ни е, новаторската инициатива да ни провокира още по-активно да мислим в посока за опазване на околната среда и да ни предизвика да начертаем пътя на промяната, който трябва да извървим.

Заповядайте!

Comments are closed.