Интерактивните книжки на 2 а клас

Учениците от 2 а клас, с класен ръководител г-жа Светлана Колева, изработиха интерактивни книжки, посветени на празниците през месец май, на любими герои от приказки, на Деня на земята, на здравословното хранене. В работата си децата използваха платформата WriteReader. В интерактивните си книжки второкласниците разказват за традициите и обичаите в народните празници, кога и защо се честват Международните празници и как се отбелязват, какво е за тях семейството и неговата сила.

Повече за творчеството на децата от 2 а клас може да намерите тук: https://wakelet.com/wake/MnHaoDrgtWBqARhtWfn4L

Comments are closed.