Информация на дейностите по приема на ученици в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план прием за учебната 2019 – 2020 година

Comments are closed.