До 29 март училището преминава към електронно обучение

Със заповед № РД-01-124/ 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването са преустановени учебните занятия до 29.03.2020 г.
Прекъсването на учебния процес в училище, във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19, налага да бъдат предприети бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители.
За периода от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г. училището преминава към електронно обучение. Предвид извънредните обстоятелства, препоръчително е общуването да става в специално създадените групи за това обучение. Достъп до информация и материали за работа учениците и родителите ще имат чрез електронния дневник ONEBOOK.

Comments are closed.