Дигитална раница

Дигитална раница - единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание на МОН, разработена по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Целта на електронната платформа е да представи безопасни виртуални класни стаи, облачно хранилище на данни и интеграция на приложения за виртуално обучение, оценка, администриране за всички учебни заведения в държавата, както и да предостави възможност за допълнителни иновации и развитие на образователните технологии в България.

  • Платформата „Дигитална раница“ е безплатна и осигурява достъп до електронни уроци за ученици от I до XII клас.
  • Дава възможност на учителите да публикуват разработени от самите тях дигитални уроци.
  • Платформата служи и като информационен портал за родители, като им позволява да следят обучителния процес на своите деца и да получават актуална информация за оценките, отсъствията, бележките и задачите им за самостоятелна работа.

Достъпът до нея се осъществява на адрес - https://edu.mon.bg/, чрез националните образователни акаунти на ученика и учителя завършващи на @edu.mon.bg или с регистрацията на родителя в Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО).

Регистрация на родителите в платформата се осъществява по следния начин:

  1. Регистрация в платформата - НЕИСПУО и избиране на опцията – „Регистрация като родител“. Всеки класен ръководител преди това е предоставил уникален код за достъп на ученика. Чрез бутона + родителят има възможност да добави и всяко следващо дете.

2. След успешна регистрация, за вход  в платформата Дигитална раница се използват същото потребителско име и парола от НЕИСПУО.

Обучително видео с функционалностите на платформата:

Comments are closed.