45 петокласници участваха в Националното състезание „Пазим езика си”

45 петокласници от нашето училище взеха участие в първия етап от Националното състезание по български език и литература „Пазим езика си”. СУ "П. Р. Славейков” е поканено да участва, заради показани най-добри резултати по време на Националното външно оценяване през 2017 г. Подборът на училищата е направен по препоръка на Министерството на образованието и науката. Петокласниците трябваше да се справят с дълга диктовка, откъс от книгата „Ян Бибиян”. Диктовката бе прочетена на запис от диктор три пъти. Целта на първото четене бе децата да се ориентират в съдържанието на текста. Второто четене представлява самото диктуване. Дикторът чете текста по смислови цялости в рамките на всяко изречение, като съобщава препинателния знак за край на изречението, но не и пунктуацията вътре в изречението. Следва трето четене, по време на което учениците имат още една възможност да коригират, като сравняват написаното с чутото от диктора. След диктовката петокласниците трябваше да отговорят на въпроси, свъзани с разбирането на текста.
В състезанието са избрани да участват 20 училища от цялата страна. То е организирано от Гражданското сдружение „Живата вода на България“. Инициативата е в партньорство с агенцията за маркетинг и комуникации Knowbox и тяхната инициатива „Как беше на български?“, които са вдъхновили и изработили част от изпитните материали. Партньор е и Софийският университет „Св. Климент Охридски“.
Целта е да се насърчи създаването на трайни умения у учениците за правоговор и правопис на книжовен български език.
Участниците в „Пазим езика си“ се състезават в два изпитни кръга - на 12 и 25 май.
Изпитните работи ще се оценяват от преподаватели по български език и литература, съвместно със студенти от специалност „Българска филология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
За втория кръг ще се класират първите седем деца, показали най-добри резултати. Финалният етап ще се проведе в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. В него учениците ще се състезават и за различни материални награди – електронни четци и книги от съвременни български автори.
Експертно жури с председател езиковедът проф. д.ф.н. Владко Мурдаров ще оценява на място как са се справили 14-те финалисти. В журито участват още Рени Стоичкова, учител по български език и литература и автор на редица учебни помагала, изработила основната част от изпитните задачи; Мариана Манчева, директор на СУ „Васил Левски“ в Карлово и проф. Владимир Атанасов и проф. Татяна Ангелова, представители на катедрата „Методика“ във Факултета по славянски филологии в СУ „Св. Климент Охридски“. Всички изпитни материали са съгласувани с комисия, начело с професор Мурдаров.

Comments are closed.