Важно съобщение до всички ученици и родители

Уважаеми ученици и родители, във връзка с т. 3 на Заповед № РД-09-3596/20.10.2021 г. на акад. Николай Денков - министър на образованието на образованието и науката, се организира обучение от разстояние в електронна среда, считано от 02.11.2021 г. до 05.11.2021 г. (вкл.). Обучението се осъществява синхронно чрез онлайн провеждане на часовете в Microsoft Teams по всички учебни предмети. Часовете се провеждат по утвърденото седмично разписание и по посочения в прикачения файл часови график.

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ
ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В
ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС)
В СУ ”ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ”
ЗА ПЕРИОДА от 02.11.2021 г. до 05.11.2021 г.

Comments are closed.