Европейско кенгуру 2019

СУ „Петко Рачов Славейков“ – град Добрич е училище – домакин, в
което ще се проведе областният кръг на националното математическо
състезание „Европейско кенгуру“ на 23 март 2019 г. от 11:00 ч. до 12:30 ч.
Състезанието се организира за ученици от I до XII клас и е без такса
правоучастие.
Времето за работа е 90 минути.
Задачите са общо 26.
Първите 24 задачи са тестови. Всяка има по пет избираеми отговора, от
които само един е верният. Има и 2 задачи (с номера 25 и 26), които изискват
кратък свободен отговор.
Отговорите се нанасят върху индивидуални бланки, като всяка от тях се
оценява независимо от двама оценители.
Всеки верен отговор на задачите от 1 до 10 носи 3 точки.
На задачи от 11 до 20 се присъждат по 4 точки за коректен отговор.
Задачите от 21 до 26 носят по 5 точки за правилно попълнен отговор.
За грешен или непосочен отговор не се отнемат точки.
Максималният брой точки е 100.
Може да заявите участие, като подадете заявление и декларация за
публикуване на резултатите и личните данни (по образец) в секретариата на
училището (II етаж) до 18.03.2019 г.
Протоколът с резултатите на явилите се ученици ще бъде публикуван на
26.03.2019 г.

ДОКУМЕНТИ:

Comments are closed.